Ціни

1 Юридична допомога у досудовому врегулюванні спору (усне та письмове) від 500 грн.
2 Юридична консультація від 150 грн.
3 Складання цивільно-правових договорів від 300 грн.

 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

1

Захист права власності: визнання права власності, усунення перешкод від права користування чи розпорядження свої майном від 3000 грн.

2

Супровід при узаконення самочинного будівництва, введення в експлуатацію від 5000 грн.

3

Захист прав інтелектуальної власності від 3000 грн.

4

Складання цивільно-правових договорів від 300 грн.

5

Правовий аналіз та правова оцінка договору (окремих пунктів) від 200 грн.

6

Супровід під час укладання договорів (в тому числі при нотаріальному посвідченні таких правочинів) від 500 грн.

7

Супровід при визнанні правочинів (договорів) недійсними від 3500грн.

8

Супровід під час вирішення кредитних спорів, стягнень предмета іпотеки, застави від 3000 грн.

9

Супровід при стягненні матеріальної та моральної шкоди від 3000грн.
10 Супровід при оформлення спадщини від 3000 грн.
11 Супровід при спадкових справах: визнання права власності в порядку спадкування, усунення від права на спадкування, визнання свідоцтва,заповіту, спадкового договору недійсним від 4000 грн.
12 Складання скарг, претензій від 500 грн.

13

Складання адвокатських запитів 500  грн.

СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО СУДОВИХ ОРГАНІВ

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання та подання позовних заяв від 450 грн.
2 Складання заперечень проти позову від 450 грн.
3 Складання зустрічного позову від 450 грн.
4 Складання заява про забезпечення доказів від 400 грн.
5 Складання заяв про виклик свідків від 350 грн.
6 Складання заяв про витребування доказів від 350 грн.
7 Складання клопотань про призначення судової експертизи(додаткової, комплексної) від 400 грн.
8 Складання клопотань про виклик судового експерта або спеціаліста від 350 грн.
9 Складання заяви про забезпечення позову від 400 грн.
10 Складання заяви про затвердження мирової угоди від 350 грн.
11 Складання мирової угоди від 450 грн.
12 Складання письмових пояснень (в тому числі для судових дебатів) від 450 грн.
13 Складання заяв, клопотань про залишення позову без розгляду,закриття проваджень у справі від 350 грн.
14 Отримання судового рішення від 350 грн.
15 Складання заяви про ухвалення додаткового судового рішення від450 грн.
16 Складання заяви роз’яснення судового рішення від 450 грн.
17 Складання заяви про перегляд заочного рішення від 450 грн.

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1

Складання заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи від 500 грн.
2 Складання заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності від 450 грн.
3 Визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою від 450 грн.
4 Складання заяви про усиновлення від 500 грн.
5 Складання заяви про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі від 500 грн.
6 Складання заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність від 500 грн.
7 Складання заяви про визнання спадщини від умерлою від 500 грн.
8 Складання заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку від 500 грн.
9 Складання заяви про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу від 500 грн.
10 Складання заяви про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб від 500грн.
11 Складання заяви про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя,якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя від 450 грн.

 СКЛАДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ А САМЕ:

1 Заяви про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами від 450 грн.
2 Заяви про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні від 450 грн.
3 Заяви про встановлення факту каліцтва від 450 грн.
4 Заяви про встановлення факту реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення від 450 грн.
5 Заяви про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу – від 450 грн.
6 Заяви про встановлення факту належності правовстановлюючих документів від 500 грн.
7 Заяви про встановлення факту народження від 500 грн.
8 Заяви про встановлення факту смерті від 500 грн.
9 Заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти від 500 грн.

 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання заяви про видачу судового наказу від 450 грн.
2 Складання заяви про скасування судового наказу від 450 грн.

 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання апеляційної скарги на судове рішення або ухвалу суду від 900 грн.
2 Складання заперечення на апеляційну скаргу від 800 грн.
3 Складання доповнення до апеляційної скарги від 500 грн.
4 Складання заяви про відкликання апеляційної скарги від 500 грн.
5 Складання заяви про відмови від апеляційної скарги від 500 грн.

КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1 Складання касаційної скарги на судове рішення або ухвалу суду від 1200 грн.
2 Складання заперечення на касаційну скаргу від 900 грн.
3 Складання доповнення до касаційної скарги від 600 грн.
4 Складання заяви про відкликання касаційної скарги від 600 грн.
5 Складання заяви про відмови від касаційної скарги від 600 грн.
6 Складання заяв про перегляд судового рішення Верховним судом України від 1000 грн.
7 Складання заяв про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами від 800 грн.
8 Складання заяви про поворот виконання рішення від 900 грн.
9 Складання заяви про скасування рішення третейського суду від 900 грн.
10 Складання заяви про відновлення втраченого судового провадження від 900 грн.
11 Представництво інтересів (судо/день) від 500 грн.
12 Представництво інтересів: органах міністерства внутрішніх справ, органах прокуратури, органах державної влади, підприємствах, установах,організаціях,нотаріуса та перед фізичними особами від 500 грн.
13 Супровід при виконанні рішення суду на стадії виконавчого провадження як в інтересах стягував та і в інтересах боржника від 2000 грн.

 ПРИ НЕОБХІДНОСТІ НАШИМИ АДВОКАТИМИ, ЮРИСТАМИ МОЖУТЬ БУТИ СКЛАДАТИСЯ І ІНШІ ЗАЯВИ, КЛОПОТАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СКЛАДНОСТІ СПРАВИ ТА ВЕДЕННЯ ТАКТИТИ ПО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА.

 ЖИТЛОВЕ ПРАВО

1 Захист прав та інтересів у справах про визнання особою такою, що втратила права користування жилим приміщення від 2500 грн.
2 Захист прав та інтересів у справах про права користування жилим приміщення від 2500 грн.
3 Захист прав та інтересів у справах про визнання ордеру недійсним від 3000 грн.
4 Захист прав та інтересів у справах про вселення або виселення від 3000 грн.
5 Захист прав та інтересів у справах про встановлення порядку користування жилим приміщенням від 2500 грн.
6 Захист прав та інтересів у справах про стягнення заборгованості зажитлово-комунальні послуги Договірна
7 Захист прав та інтересів у справах про визнання права власності на самочинного будівництва (житловий будинок) від 5000 грн.

 СІМЕЙНО ПРАВО

1 Захист прав та інтересів при розірвання шлюбу від 2000 грн.
2 Захист прав та інтересів при стягнення аліментів від 2500 грн.
3 Захист прав та інтересів при поділу спільного майна подружжя в офіційному і цивільному шлюбі від 2500 грн./Договірна
4 Захист прав та інтересів при позбавлення та поновлення батьківських прав, встановлення батьківства від 3000 грн.
5 Правовий супровід та представництво інтересів при усиновленні від 3000 грн.
6 Правовий супровід та представництво при визнанні батьківства від 3000 грн.
7 Захист прав та інтересів при визнанні шлюбу недійсним від 3000 грн.
8 Захист прав та інтересів при визнанні шлюбного договору недійсним від 3000 грн.
9 Правовий супровід та представництво при визначенні місця проживання дитини від 2500 грн.
10 Правова допомога і представництво для отримання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька від 2000 грн.
11 Захист прав та інтересів при зменшення розміру аліментів від 2500 грн.
12 Захист прав та інтересів при розірвання шлюбу i визначення місця проживання дітей від 2500 грн.
13 Захист прав та інтересів при усунення перешкод у спілкуванні з дитиною від 3000 грн.

 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

1 Правова допомога і представництво при приватизації землі громадянами від 3000 грн.
2 Правова допомога пов’язаної з орендою землі підприємствами та іншими суб’єктами господарювання від 3000 грн.
3 Відшкодування збитків від 3000 грн.
4 Правова допомога і представництво при розірванні договорів оренди землі від 3000 грн.
5 Консультування з питань земельного права від 150 грн.
6 Захист прав та інтересів при поділу та визначення порядку користування земельною ділянкою від 3000 грн.
7 Правовий супровід та представництво при підготовці землевпорядної документації від 3000 грн.

 ТРУДОВЕ ПРАВО

1 Захист прав та інтересів при незаконному звільненні та поновленні на роботі з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу від 3000 грн.
2 Правова допомога і представництво при стягнення заборгованості із заробітної плати Договірна;
3 Правова допомога і представництво при скасування наказу від 2500 грн.
4 Правова допомога і представництво при розірвання трудового контракту від 3000 грн.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

1 Представництво та захист прав інтересів у справа про адміністративні правопорушення від 2000 грн.
2 Правова допомога і представництво при перевірках контролюючих органів від 2500 грн.
3 Захист прав та інтересів у виконавчому провадженні від 2500 грн.
4 Оскарження дій або бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб в поряду адміністративному судочинстві від 2500 грн.

 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

1 Складання та правовий аналіз господарських договорів від 500 грн.
2 Правова допомога у досудовому врегулювання господарських спорів від 1000 грн.
3 Захист прав та інтересів у господарських судах (судо/день) від 700 грн.
4 Складання претензій від 500 грн.
5 Складання позовних заяв від 700 грн.
6 Складання відзиву на позов від 700 грн.
7 Складання апеляційної скарги від 1200 грн.
8 Складання касаційної скарги від 2000 грн.
9 Складання заяв, клопотань від 500 грн.
10 Правовий супровід у розірванні договорів в судовому порядку від 4500 грн.
11 Визнання права власності на рухоме та нерухоме майно суб’єкта господарювання від 7000 грн.
12 Захист прав та інтересів при укладенні, виконанні та розірванні господарських договорів від 4500 грн.
13 Захист прав та інтересів при спонуканні до виконання договірних зобов’язань від 4500 грн.
14 Захист прав та інтересів при визнанні договорів недійсними від 5000 грн.
15 Представництво і правова допомога у стягненні дебіторської заборгованості від 2500 грн./Договірна/відсотки
16 Повне юридичне обслуговування діяльності компаній від 2500 грн.
17 Фізичних осіб – підприємців пов’язаних з їх поточною діяльністю від 1000 грн.

 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

1 Захист у кримінальному провадженні договірна
2 Участь захисника на досудовому слідстві договірна
3 Захист у судовому провадженні договірна
4 Захист потерпілого (цивільного позивача) у кримінальному провадженні договірна
5 Захист свідка у кримінальному провадженні договірна

 ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

1 Отримання витягу з ЄДР від 200 грн.
2 Бухгалтерські послуги послуги від 200 грн.
3 Приватний нотаріус – послуги нотаріуса від 150 грн.
4 Отримання ліцензії від 1500 грн.

Вартість послуг по реєстрація, ліквідація юридичних осіб (підприємств), фізичних осіб-підприємців;

№ з/п Найменування послуги

Вартість, грн.

1 Реєстрація фізичних осіб-підприємців (ФОП)

від 800

2 Реєстрація юридичних осіб

від 1500

3 Ліквідація фізичних осіб – підприємців (ФОП)

від 2000

4 Ліквідація юридичних осіб

від 3000

5 Отримання виписки із Єдиного державного реєстру

200

6 Отримання витягу із Єдиного державного реєстру

200

7 Отримання довідки із Єдиного державного реєстру

200

8 Отримання довідки із органів статистики (ЄДРПОУ)

200

9 Підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР (форма № 6)

200

10 Внесення змін до установчих документів юридичної особи-         Зміна найменування

–         Зміна місцезнаходження

–        Зміна складу засновників та/або розміру статутного   капіталу

–         Зміна відомостей про керівника

–         Зміна видів економічної діяльності (КВЕДи)

–         Зміна інших відомостей

 

600

600

 

800

600

600

600

11 Внесення змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (ФОП)

600