Господарське право

 • Складання та правовий аналіз господарських договорів;
 • Правова допомога у досудовому врегулювання господарських спорів;
 • Захист прав та інтересів у господарських судах;
 • Складання претензій, позовних заяв, відзиву на позов, скарг, заяв, клопотань;
 • Правовий супровід у розірвання договорів в судовому порядку;
 • Визнання права власності на рухоме та нерухоме майно суб’єкта господарювання;
 • Захист прав та інтересів при укладення, виконання та розірвання господарських договорів;
 • Захист прав та інтересів при спонуканні до виконання договірних зобов’язань;
 • Захист прав та інтересів при визнанні договорів недійсними;
 • Представництво і правова допомога у стягнення дебіторської заборгованості;
 • Повне юридичне обслуговування діяльності компаній, фізичних осіб – підприємців пов’язаних з їх поточною діяльністю;